Kontakt

Sídlo:

Supriso s.r.o. (v priestoroch spoločnosti Garwan)

Palackého 4 , vo dvore, 2. poschodie

811 02 Bratislava, Slovensko

Fakturačné údaje:

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 165764/B

IČO: 55 106 960

IČ-DPH: SK2121866890

DIČ: 2121866890

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.: 2946141831 / 1100
IBAN / SWIFT : SK97 1100 0000 0029 4614 1831 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 2024002