Kontakt

Sídlo:

Risoto Design (v priestoroch spoločnosti Garwan)

Palackého 4 , vo dvore, 2. poschodie

811 02 Bratislava, Slovensko

Fakturačné údaje:

IČO: 44 006 101

IČ-DPH: SK2022574059

DIČ: 2022574059

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2624754942/1100

SWIFT (BIC): TATRSKBX

IBAN: SK21 1100 0000 0026 2475 4942